Miljö och etikk

Vi på Lilleba & Herremann tror att vi kan tillverka underkläder och sovplagg som ser bra ut, har en personlighet och på samma gång – bry oss om vår vackra planet. Vi anser att goda arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter ska respekteras hos våra leverantörer. Vi ser styrka i att samarbeta med andra och söker efter möjligheter som gör oss bättre. För Lilleba & Herremann finns mänskliga rättigheter och miljö i vårt medvetande hela tiden. Det är viktigt för oss.

Vi vill ha ett brett miljötänk och etisk syn i allt vi gör. Vi är medvetna om användningen av kemikalier i både framställning av råmaterial och produktion av kläder. Vi förstår vilken belastning detta innebär på produktionsområdet och på arbetarna som jobbar där. Vi arbetar utifrån ISO standard och certifieringar. Vi har lång lead-tid, vilket innebär att det tar 6 månader från beställning av varor till leverans. Vi vet att det är viktigt för våra kunder att produkterna är fria från giftiga kemikalier, så i tillägg till detta använder vi oberoende laboratorier för att regelbundet kontrollera våra produkter. Vi är emot användning av päls och försöker tänka på minsta möjliga avfall i allt vi gör. Vi anser att förbrukningen måste minska och att priserna på textilier måste höjas. Vi tror att det är en mentalitetsändring som sker hos en stor del av befolkningen. Det sätts större värde på kvalitet än billighet. Konsumenten behöver ändra sig, från att köpa plagg som bara håller två månader till kläder som man vill ha och som håller i 5 till 7 år. Det är miljötänk i praktiken. Vi anser att alla företag har en plikt att bidra med det man kan – både när det gäller förhållningssätt och miljö.

Våre produsenter:

Lilleba_produsenter

Lilleba & Herremann är medlem av:

IEH Initiativ för etisk handel– som är ett resurscenter och en pådrivare för etisk handel. http://www.etiskhandel.no/

Add address